Aanvaardbaar, zinvol en verantwoord?

De Gezondheidsraad betekent niets meer voor onze gezondheid, integendeel, het adviseert om ons allemaal bloot te stellen aan een spuit met substantie waarvan niet bekend is wat het op de korte, middellange of lange termijn met de gezondheid van de mens doet.

Fascinerend, is het niet? Of komt nu de ware aard – die jaren van het daglicht verscholen bleef – naar boven? Ik durf te stellen dat het het laatste betreft.

Laten we eens meer de diepte ingaan. Beginnend bij de financiering van de Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/organisatie/verantwoording/jaarverslag-2018/feiten-en-cijfers

Hierin wordt duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de grootste geldschieter is van de GR. Met 68% van de gelden bepaalt het Ministirie van VWS wat er onderzocht wordt en met welke reden. Het aloude ‘wie betaalt, bepaalt’ komt letterlijk voor in een artikel van diezelfde Gezondheidsraad. Zij geven hierin aan dat, en ik citeer: ‘Medische onderwerpen en kennisgebieden die commercieel niet aantrekkelijk zijn, dreigen achter te blijven bij onderwerpen en kennisgebieden waarmee wel geld te verdienen valt.https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2009/12/08/wie-betaalt-bepaalt-over-financiering-en-het-ontwikkelen-van-medische-kennis

Op de website noemt de Gezondheidsraad zichzelf: ‘Onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement‘. Hoe kan een wetenschappelijk adviesorgaan onafhankelijk zijn als het afhankelijk is van geldschieters? Geen enkel orgaan dat afhankelijk is van geldschieters is ooit compleet onafhankelijk. Het draait in feite allemaal om commercie. De connectie tussen de grootste geldschieter en de minister van VWS die zo ontzettend bepalend is geweest tijdens de afgelopen 18 maanden is hiermee overduidelijk. De adviezen die de GR uitbrengt zijn een verlengstuk van de weg die de minister van VWS is ingeslagen. De minister voert beleid met de adviezen van de GR als leidraad en soms ook als excuus. En om een van die adviezen te belichten:

Vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19 met het Moderna-vaccin
De Gezondheidsraad heeft de minister van VWS op 29 juni jl. geadviseerd om het BioNTech/Pfizer-vaccin beschikbaar te stellen voor alle 12- tot en met 17-jarigen die er gebruik van willen maken. Het vaccin tegen COVID-19 van Moderna is onlangs goedgekeurd voor gebruik vanaf 12 jaar. Dit vaccin is voldoende werkzaam en voldoende veilig. Ook is vaccinatie van 12- tot en met 17-jarigen met het Moderna-vaccin aanvaardbaar, zinvol en verantwoord: het kan adolescenten directe en indirecte gezondheidswinst opleveren en tegelijk bijdragen aan het afremmen van de epidemie. Daarom adviseert de raad ook het Moderna-vaccin beschikbaar te stellen voor 12- tot en met 17-jarigen die zich willen laten vaccineren.

Hoe weet de GR dat een gegeneraliseerd product, een gen-techdosis, voldoende werkzaam en voldoende veilig is? Terwijl elk mens uniek is, ieder van ons een verschillende conditie, constitutie en werkend immuunsysteem heeft. Wat is de medische geschiedenis van jouw kind? Heeft het al een verzwakt immuunsysteem door veelvuldig gebruik van medicatie? Is je kind al overmatig blootgesteld aan chemicaliën of schadelijke stoffen(denk aan mileu, omgeving Tata Steel, verontreinigd drinkwater, voeding vol e-nummers) Is het aanvaardbaar dat je kind getroffen wordt door (de o zo zeldzame) bijwerkingen? Is het zinvol om je kind willens en wetens te laten injecteren met een substantie waarin men al grafeenoxide heeft gevonden? Hoe weet de GR wat de injectie met de gezondheid van jouw kind gaat doen? Hoe weet de GR hoe het lichaam van jouw kind reageert op de injectie? Dat weten zij niet. En ze kunnen dat ook niet weten. Ze kunnen daarom ook niet verklaren dat het ‘voldoende werkzaam en voldoende veilig’ is. Verder lees ik ook nog: ‘aanvaardbaar, zinvol en verantwoord’. 12 tot 17-jarigen bevinden zich in de sterkste groeiperiode sinds hun baby-tijd. Ze ontwikkelen denkvermogen, veranderen fysiek en mentaal. Het lijkt mij zeer onverstandig om mensen in deze leeftijdsgroep een injectie toe te dienen voor een pathogeen dat juist voor hun leeftijdsgroep totaal geen gezondheidsrisico vormt! En ditzelfde geldt voor de leeftijdsgroep daaronder! Want we kunnen er van uit gaan dat het advies om kinderen van alle leeftijden te injecteren er ook komt. En wie denkt dat kinderen dan een aangepaste dosis krijgen, ze wegen immers minder dan volwassenen, de organen zijn nog niet volgroeid en ze hebben aan een kleinere hoeveelheid al genoeg, die komt bedrogen uit. Kinderen krijgen namelijk dezelde dosis als volwassenen. Kinderen geven we dus, hetzelfde aantal broodjes frikandel met mayonaisse als een bouwvakker op vrijdagmiddag. Dezelfde grootte pizza hawai. Dezelfde hoeveelheid aardappelen met jus en groenten. Dezelfde hoeveelheid vlees en dezelfde hoeveelheid ijs als een volwassene. Kinderen geven we toch een lagere dosis medicatie dan we geven aan volwassenen?
Het is werkelijk krankzinnig, waanzinnig en schizofreen om onze kinderen te injecteren! Het is crimineel en leunt naar genocide. Als men moedwillig zijn/haar kind laat injecteren met alle informatie die nu beschikbaar is, dan is dat niets minder dan crimineel. Los van het feit dat de injectiecampagne niets met volksgezondheid te maken heeft, maar meer met een illegaal kansspel – het beruchte maffia spel Russische roulette – zijn we er allemaal medeplichtig aan. Waarom? Omdat de uitleg openbaar is voor iedereen die de website van de GR, het ministerie of de WEF bezoekt. Iedereen met toegang tot internet wordt in staat gesteld om zich te informeren, en daarmee ben je per definitie geïnformeerd en medeplichtig als criminaliteit zich voor je ogen afspeelt en je niets doet om het tegen te houden.

Hier een artikel dat het RIVM citeert met betrekking tot het overdragen van het virus door kinderen: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5141896/rivm-gezinsonderzoek-coronavirus-kinderen-volwassenen-besmetting

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen is dit dan genoeg reden om kinderen te injecteren? Is het verantwoord om je kind bloot te stellen aan de risico’s die Russische roulette met zicht meebrengt? Let op het woordgebruik: besmettingen. Onder besmettingen wordt verstaan: positief getest. Hoe wordt iemand positief getest? Door het gebruik van de overduidelijk bewezen ongeschikte PCR-tests. https://cormandrostenreview.com/report/

Als we allemaal stoppen met testen. Ja, ook testen voor toegang, zullen er geen besmettingscijfers zijn en dus ook geen pandemie of epidemie. En is er geen behoefte aan gen-techinjecties.

Om dit artikel mee af te sluiten: In Israël is de definitie van volledig gevaccineerd aangepast naar het geïnjecteerd zijn met niet twee injecties, maar drie. Als men de eerste twee gehad heeft, is nog geen volledige vaccinatie bereikt en daarmee wordt je status in de corona-checkapp niet groen afgevinkt. En wordt je nog steeds de toegang geweigerd.

De onafhankelijke Gezondheidsraad zal gewillig adviseren over de derde prik, en wie weet waarover nog meer. Waar ligt bij jou de grens van ‘je doet het voor een ander’? Bij 3 injecties? 4? Jaarlijks 2 om je immuniteit op peil te houden? Papa en mama betalen, die voor de kinderen er gratis bij? 3 voor de prijs van 1? Zo wordt Russische roulette wel heel spannend. De prijs als je de prik overleeft? Een op hol geslagen immuunsysteem? Hartfalen? Bloedingen? Een extra prik?

Advertentie