Verschil tussen griep en Covid-19

Omschrijving van griep: Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt.[1] Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte wat met koorts worden getroffen, maar dan gaat het meestal om een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt tot ernstiger symptomen en heeft een niet te verwaarlozen sterfte tot gevolg.

Omschrijving van corona: SARS-CoV-2[1] (voorheen bekend als 2019-nCoV)[2] is een virus dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 bij mensen veroorzaakt.

Symptomen van griep:

koude rillingen
hoofdpijn
heftige spierpijn en vermoeidheid
keelpijn en droge hoest
(hoge) koorts

Symptomen van corona:

Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Informatie over symptomen van griep en corona, heb ik van de site van het rivm geplukt. Wat mij opvalt is dat bij griep, de verkoudheidsklachten zijn weggehaald. Terwijl tal van andere bronnen dat symptoom wel degelijk onder griepverschijnselen scharen. En natuurlijk varieren de klachten per persoon, en zelfs per jaar. Want het influenzavirus muteert. Net zoals het coronavirus dat doet.

Wat me opviel aan een specifiek symtoom van corona, was het plotselinge verlies van reuk en/of smaak. Dit had ik nog nooit eerder gehoord. Blijkbaar is dit symptoom ook bij griep mogelijk. https://reuksmaakstoornis.nl/ik-ruik-niets-meer-wat-nu/ en https://www.ziekenhuis.nl/forum/algemeen/smaak-en-reuk-niet-goed-hersteld-na-griep/item17310 en https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/reukstoornissen/over-reukstoornissen. Dit zijn respectievelijk artikelen uit 2021, 2014 en 2005.

Toen begon ik mezelf toch af te vragen wat dan het wezenlijke verschil is tussen corona en griep? Van griep kan men goed ziek worden, in het ziekenhuis belanden en zelfs overlijden. Van corona kan men goed ziek worden, in het ziekenhuis belanden en zelfs overlijden. Er is werkelijk geen verschil tussen de twee. Het enige verschil tussen de aanpak van griep en corona is de capaciteit in de zorg.

Hier een overzicht van ziekenhuisbedden van 2009 t/m 2018. Hierin is een duidelijke dalende trend zichtbaar. Het aantal ziekenhuisbedden gaat van bijna 48.000 naar rond de 40.000. Opvallend is wel dat over de jaren 2019 en 2020 de cijfers zogenaamd gearchiveerd zijn. Wat wel bekend is over de jaren voor het uitbreken van de coronacrisis, stevig bezuinigd is op de zorg en de capaciteit van de ic’s in Nederland. In januari 2020 was de ic-capaciteit wegebezuinigd tot 950 bedden.

Ik weet niet of u het nog herinnert? De protesten van zorgmedewerkers eind 2019! Enkele weken voor het uitbreken van de crisis. Er werd constant bezuinigd op handen aan het bed en daarmee persoonlijke aandacht en kwalitatieve zorg, nog net voor de crisis. Vervolgens breekt de crisis uit en worden er verregaande maatregelen doorgevoerd om code zwart te voorkomen. Terwijl het griepseizoen van 2017-2018 nog heftiger was in aantallen. Echter was het aantal ziekenhuis- en ic-bedden toen nog hoger dan begin 2020.

Hier ligt een gegeven dat we niet moeten onderschatten: Bezuinigingen zorgen voor tekorten in de zorg, er ontvouwt zich een heftige ziektegolf(vergelijkbaar met die van de griep), die op zijn beurt leidt tot plotselinge maatregelen die de samenleving totaal ontwrichten waarop astronomische bedragen worden uitgetrokken om getroffen ondernemers zogenaamd te steunen. De opschaling van het aantal ic-bedden tijdens de crisis blijkt maar weer tijdelijk te zijn. Sterker nog, deze wordt alweer afgeschaald. En dat net voor het begin van het volgende griepseizoen. Als je het mij vraagt is dit een recept voor problemen en nieuwe maatregelen. En de door de overheid zelfverklaarde heilig graal – de gentech-injectie – gaat ons niet helpen in de strijd tegen het nieuwe virus. Want ook dit virus muteert, net zoals de griep en mensen zullen sterven met het nieuwe virus, net zoals ze zouden met de griep. Als we de logica van de overheid moeten volgen, dan zullen we elk jaar geprikt moeten worden met een nieuwe versie, net zoals bij het griepvaccin het geval is. En als ik dan termen hoor als: boostervaccin, gaan mijn nekharen overeind staan, dat betekent waarschijnlijk elke 6 maanden een prik. En als je die niet neemt, krijg je geen vinkje te zien in je apartheidspas!

Het grootste verschil tussen de klassieke griep en het zogenaamd nieuwe virus, is de aanpak van de overheid, het veinzen van de beste bedoelingen voor de volksgezondheid, de wens om mensen te controleren in alles wat zij doen, zeggen, kopen en willen door middel van de apartheidspas. Welkom in de nieuwe wereld en het nieuwe normaal!

Advertentie