Het klopt niet

Wat klopt niet? De hele situatie waarin we ons bevinden klopt niet. Een virus met een fataliteitspercentage schommelend tussen de 0,15 en 0,3%, op een lijst met A-ziektes als Ebola, MERS en Pokken. Verregaande maatregelen om de zorg te ontlasten terwijl het opschalen van het aantal IC-bedden structureel geweigerd wordt. Sterker nog het blijkt een geldkwestie. Terwijl er miljarden aan steunpakketten werden uitgegeven aan noodlijdende ondernemers en het geld in Den Haag binnenshuis plotseling tegen de plinten klotst. Het klopt gewoon niet. Met het griepseizoen voor de deur, zie ik de bui al hangen. En wie gaan de schuld krijgen? Juist, de ongevaccineerden. Horen we iets over mensen die in het ziekenhuis terecht komen na het moedwillig nemen van de prik? Mondjesmaats. Maar social media kanalen laten een ander beeld zien(voordat er gecensureerd wordt). In Israël wordt per 1 oktober de definitie van volledig gevaccineerd veranderd in: Na 3 prikken. Het RIVM heeft interessante definities opgesteld voor wat betreft het volledig gevaccineerd zijn: van 7 tot 14 dagen(afhankelijk van het merk prik je hebt gekregen) na de tweede prik. Dat betekent dat alle mensen die overlijden binnen die periode na het ontvangen van de tweede prik, als niet volledig gevaccineerd worden beschouwd. Zij worden opgenomen in de statistieken niet volledig gevaccineerd. Dat klopt simpelweg niet!

We staan aan de vooravond van de invoering van de apartheidspas en toch gaan er al massaal stemmen op om niet mee te doen aan het hanteren van de pas voor toegang. Iedereen die zich uitspreekt tegen de pas, voelt dat het overheidsnarratief niet klopt. Gelukkig worden die stemmen steeds luider en meer in aantallen. Echter is er nog een hele grote groep die stil blijft. Die groep zal diep van binnen ook voelen dat het niet klopt, maar een stugge laag van overheidspropaganda gemengd met eenzijdige, door steevast de twintig zelfde maar constant roulerende vaste schare tafelgasten die zichzelf gebombardeerd hebben tot alwetende en onpartijdige spreekbuizen, zogenaamd de stem van de samenleving vertegenwoordigend in de maatschappelijke discussies op tv over wie er schuld draagt voor de huidige situatie weerhoudt hen ervan om tot de kern door te dringen. Ongeprikten zijn niet de reden dat iedereens vrijheid wordt beperkt. De regels die de overheid ons oplegt, zijn de oorzaak. En mensen die zich conformeren en braaf blijven testen(voor toegang of bij verkoudheidsklachten), de corona-app downloaden, zich laten vaccineren omdat de overheid dat van ons vraagt(en binnenkort gaat eisen) en mensen die de overheidspropaganda voor waar aannemen houden de huidige situatie in stand. Als we zouden stoppen met testen, zouden er geen positieve gevallen zijn, geen alarmerende statistieken en dus geen schijn-reden voor de vrijheidsbeperkende maatregelen en de invoering van de aanstaande apartheidspas. Als de groep mensen die zich op dit moment aangesproken voelt hun vrijheid terug wil, zullen ze moeten stoppen met gehoorzamen. Ze zullen zich aan moeten sluiten bij de groep die burgerlijke ongehoorzaamheid geïntegreerd hebben in hun dagelijkse leven. Alleen dan komt er een einde aan de huidige situatie.

Laat ik een situatie schetsen zoals die mogelijk zou worden als men de waanzin van de dag in stand houdt:

De apartheidspas wordt ingevoerd. Meer mensen laten zich gemakshalve prikken om maar niet te hoeven testen en maken een QR-code aan om toegang te krijgen tot theater, festival, musea, horeca en overheidsgebouwen. De groep met ongeprikten wordt steeds kleiner, maar de overheid is niet tevreden. Ze willen baby’s, dreumesen, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en tieners prikken. Het percentage dat als richtpunt genomen wordt, verandert stilletjes naar 95%(stiekem willen ze 100%). Langzaam kruipen we richting de 90%. Het gaat de overheid te langzaam. Het gebruik van de pas wordt uitgebreid naar toegang tot supermarkten, kledingwinkels, bakkers, slagers en alle eerste levensbehoeftewinkels. Als er niet gecontroleerd wordt met het uitlezen van de code zal een boete opgelegd worden, na een boete misschien nog één of al gelijk een tijdelijke sluiting. En bij meerdere overtredingen een definitieve sluiting van de zaak. De groep niet geprikten moet zich in steeds krappere en gevaarlijkere bochten wringen om te kunnen leven. Ze worden ontslagen, nemen zelf ontslag, melden zich ziek, huwelijken en relaties stranden, kinderen worden opgezet tegen ouders, broers en zussen krijgen hoogoplopende ruzies, ze worden buitengesloten, bespuugd, bedreigd, beschuldigd, geintimideerd, of zelfs vastgezet, in quarantainekampen en worden daar tegen hun wil geprikt. Maar ze verzetten zich hevig, houden voet bij stuk en weten dat het niet klopt. De groep die zich conformeerde komt erachter dat het groene vinkje voor toegang nu alleen nog tevoorschijn komt als je drie keer geprikt bent. Links en rechts vallen mensen dood neer of krijgen vage en ernstige klachten na het halen van de tweede prik(gelukkig heb je de vorige overleefd). Maar het leven moet doorgaan, dus gaan ze voor de derde prik. Dan blijkt drie prikken volgens de overheid niet meer voldoende bescherming te bieden. En moet er een vierde prik komen. En als je niet vier keer geprikt bent, ben je volgens de nieuwe definitie niet meer volledig gevaccineerd en kom je nergens meer in. Plotseling is er iets met de corona-app, een storing of andere reden waarom de QR-code niet uitgelezen kan worden. Gevolg: Geen toegang tot de supermarkt of bakker. Paniek en chaos. Mensen trekken het wel verkregen toiletpapier uit elkaars handen en beroven elkaar van boodschappen en telefoons om misschien onder bedreiging(het wordt de nieuwe pin-code) toch op andermans code toegang te krijgen. Misschien kom je nergens meer in door een landelijke of wereldwijde (internet)storing, cyberaanval, of heeft de overheid een reden bedacht om juist jou de toegang tot een locatie te verbieden? Heb je je schuldig gemaakt aan het helpen van een ongeprikte? Geef je onderdak aan een ongeprikte? Heb je een ongeprikte een brood en wat groenten toegestopt? De overheid heeft van afstand de mogelijkheid om je nu toegang te weigeren wanneer zij maar willen. En dat terwijl je je zo goed aan de regels hield en inmiddels wel vijf keer geprikt bent en de media nog steeds dagelijks de dagcijfers opdreunen alsof het hun nieuwe vorm van geloof belijden is geworden. De overheid vindt dat gezondheid niet meer vrijblijvend is en gaat bepalen waar jij wel en niet mag eten, drinken, of welke musical het beste bij jou en je wereldbeeld past, het gaat tv-programma’s en zenders opleggen die wel geschikt zijn voor uitzending en ze bepalen welke tv duurzaam is en welke echt uit den boze is. De overheid zal bepalen welke dagen jij nog stromend water hebt, hoelang je mag douchen, hoe vaak per dag je een toilet mag doorspoelen, hoeveel dagen per maand je nog elektriciteit hebt en op welke dagen je naar buiten mag in het kader van klimaatlockdowns. De oh zo tijdelijke wet covid-19 heeft daar immers al een ogenschijnlijk juridische basis voor gelegd. Een pracht precedent. Het hele lockdown gebeuren is een wonderbaarlijke generale repetitie gebleken. En als er iemand moedig genoeg is om de staat aan te klagen, is er vast wel ergens een welwillende rechter te vinden die bereid is naar de pijpen van de staat te dansen. Ongemerkt is het Sociaal Krediet Systeem hier ook een feit. De ongeprikte 10% zal verspreid over het land in afgelegen, verborgen gemeenschappen wonen. Terwijl de 90% onderworpen wordt aan totale tirannie. Maar een gehersenspoelde geest weet niet beter en volgt de bevelen op van zijn meester zonder vragen stellen. Totaal ontnomen van zijn menselijkheid want de prikken bleken niet bedoeld te zijn voor immuniteit tegen een virus. De prikken bleken een lugubere brug naar het transhumanisme. Wat nou natuurlijke evolutie? De mens neemt het heft in eigen hand en zorgt voor zijn eigen evolutie. De ontkoppeling van mens en ziel. De creatie van mens-robot en de creatie van een zielloze wereld, waarin de nieuwe mens aangestuurd wordt door quantumcomputers.

Nog even terug naar het heden: Als je voelt dat het niet klopt, probeer te luisteren naar dat gevoel en zoek gelijkgestemden op. Je zult beloont worden voor je moed om niet meer mee te doen aan het systeem dat we met zijn allen lang genoeg in stand hebben gehouden.

Advertentie

Werelddoelen

De 17 SDG’s:

1 Geen armoede

2 Geen honger

3 Goede gezondheidszorg en welzijn

4 Kwalitatief onderwijs

5 Gender-gelijkheid

6 Schoon drinkwater en sanitair

7 Betaalbare en schone energie

8 Redelijk werk en economische groei

9 Industrie, innovatie en infrastructuur

10 Verminderde ongelijkheid

11 Duurzame steden en gemeenschappen

12 Verantwoordelijk consumeren en produceren

13 Klimaat-actie

14 Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

15 Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

16 Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

17 Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Op zich is er niets tegen bovenstaande doelen. Hoe kan iemand immers voor armoede zijn? Of tegen vrede? Dit is een lijst met doelen waarover de meesten van ons bij verwezenlijking van dromen, sommigen zullen er wellicht nog niet over nagedacht hebben. Maar het is iets waar het WEF zich wel mee bezig houdt. Sterker nog, het is één van hun hoofddoelen om de SDG’s te realiseren. Waar staat SDG voor? Sustainable Development Goals: Duurzame ontwikkelingsdoelen. Hier lees je wat onze rijksoverheid over de doelen schrijft. En hier lees je wat de WEF erover te zeggen heeft. Het WEF benadrukt dat de logica achter het realiseren van de SDG’s, misschien wel ligt in het gebruiken van ´chaos´. Als we denken nu al in een chaotische wereld te leven, dan wacht ons nog een hoop verrassingen.

Op het eerste zicht is het een uiterst nobele lijst met doelen, maar de wijze waarop de doelen gerealiseerd gaan worden, zal ons allen doen verbazen, verbijsteren en verontwaardigen. Want het zal de wereld die we nu kennen, onze gewoontes, leefwijzen, normen en waarden door elkaar schudden totdat er niets meer van het oude over is. Het betekent het verdelen van de welvaart. Het herverdelen van land(denk aan onteigening boeren), het herindelen van steden onder het mom van verduurzaming. Het zal een tsunami aan verandering betekenen.

Op zich is er niets mis met verandering, maar de manier waarop is hierin een hele belangrijke factor. De tendens die ik gemanifisteerd zie, is de groeiende bemoeienis van de overheid. Het willen bepalen wat gezond is, en daarmee wat, wanneer en waar jij en ik eten en drinken.

De overheid zal willen bepalen wat duurzaam is, en daarmee bepalen hoe jij en ik ons huis verduurzamen. Heb je nog geen zonnepanelen op je dak? Staan er nog geen windmolens in je tuin? Wat gebeurt er eigenlijk met zonnepanelen en windmolens als ze hun houdbaarheidsdatum overschrijden? Zijn ze dan zo duurzaam en circulair als men ons wil doen geloven? Of zijn we simpelweg “Het nieuwe plastic” aan het implementeren? Er zullen binnenkort geen benzine/dieselauto’s meer geproduceerd worden. Dat betekent dat we op termijn allemaal gedwongen worden om elektrisch te gaan rijden. Waar komt al het lithium dat nodig is voor de accu’s vandaan? Is het delven van lithium niet net zo milieuvervuilend als het delven van kolen? En kostbaar? Moet iedereen straks aan een laadpaal op het erf? Of is er voor degene die dat niet kan betalen, het openbaar vervoer. Dat alleen toegankelijk is voor mensen die gevaccineerd zijn en een corona-pas kunnen overleggen. De overheid zal willen bepalen wat de SDG’s helpt te realiseren, en daarmee dus bepalen hoe jij en ik ons leven leiden.

De overheid zal straks alles bepalen voor ons. Vergis je niet, we zitten midden in de eerste fases van de transformatie die nodig is voor het realiseren van de SDG’s. En iedereen die zich hiertegen verzet, zal gevraagd worden? Oh, maar ben je dan voor armoede? Of: Dus, je bent voor oorlog? Of: Jij wilt geen duurzame wereld voor onze kinderen? De vragenstellers zullen niet eens doen alsof ze luisteren naar wat je te zeggen hebt, want de SDG’s moeten gerealiseerd worden. Tegen welke prijs? Tegen elke prijs. Onze kinderen worden door de invloed van scholing ook al geïndoctrineerd met de 17 SDG’s en zullen ouders op de vingers tikken als afgeweken wordt van het narratief van de leraar/lerares.

Hoe zal de overheid zijn grip op de burger verstevigen? De corona-pas is de opmaat naar een systeem dat draait om digitale controle. China is hierin ons voorland. Met het sociaal-kredietsysteem houden ze hun burgers daar goed onder de duim. Het contante geld gaat verdwijnen. Alles moet per overboeking, pin, app, QR-code betaald worden. Zodat het digitaal traceerbaar is.

Zou het niet beter zijn om juist de invloed van de overheid te verminderen? Om meer uit te gaan van onze autonomiteit. Onze zelfredzaamheid? En het vermogen om zelfvoorzienend te leven? Misschien is het een idee om het contante geld te laten verdwijnen in onze fysieke portemonnee. Neem je spaargeld op, voor de rente hoef je het immers niet op een rekening te laten staan. Sluit je aan bij een parallele economie.

We leven in een tijd waarin informatie en kennis ons dagelijks als een vloedgolf overspoelen. We lijken onszelf door de aanhankelijkheid naar de overheid en de afhankelijkheid van de overheid langzaam maar zeker in een spagaat te manoeuvreren. Hoe lenig zijn we? Hoe lang duurt het voordat we spierscheuren oplopen? En kunnen we dan ooit nog lopen zonder hulp?