Verschil tussen griep en Covid-19

Omschrijving van griep: Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt.[1] Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte wat met koorts worden getroffen, maar dan gaat het meestal om een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt tot ernstiger symptomen en heeft een niet te verwaarlozen sterfte tot gevolg.

Omschrijving van corona: SARS-CoV-2[1] (voorheen bekend als 2019-nCoV)[2] is een virus dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 bij mensen veroorzaakt.

Symptomen van griep:

koude rillingen
hoofdpijn
heftige spierpijn en vermoeidheid
keelpijn en droge hoest
(hoge) koorts

Symptomen van corona:

Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Informatie over symptomen van griep en corona, heb ik van de site van het rivm geplukt. Wat mij opvalt is dat bij griep, de verkoudheidsklachten zijn weggehaald. Terwijl tal van andere bronnen dat symptoom wel degelijk onder griepverschijnselen scharen. En natuurlijk varieren de klachten per persoon, en zelfs per jaar. Want het influenzavirus muteert. Net zoals het coronavirus dat doet.

Wat me opviel aan een specifiek symtoom van corona, was het plotselinge verlies van reuk en/of smaak. Dit had ik nog nooit eerder gehoord. Blijkbaar is dit symptoom ook bij griep mogelijk. https://reuksmaakstoornis.nl/ik-ruik-niets-meer-wat-nu/ en https://www.ziekenhuis.nl/forum/algemeen/smaak-en-reuk-niet-goed-hersteld-na-griep/item17310 en https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/reukstoornissen/over-reukstoornissen. Dit zijn respectievelijk artikelen uit 2021, 2014 en 2005.

Toen begon ik mezelf toch af te vragen wat dan het wezenlijke verschil is tussen corona en griep? Van griep kan men goed ziek worden, in het ziekenhuis belanden en zelfs overlijden. Van corona kan men goed ziek worden, in het ziekenhuis belanden en zelfs overlijden. Er is werkelijk geen verschil tussen de twee. Het enige verschil tussen de aanpak van griep en corona is de capaciteit in de zorg.

Hier een overzicht van ziekenhuisbedden van 2009 t/m 2018. Hierin is een duidelijke dalende trend zichtbaar. Het aantal ziekenhuisbedden gaat van bijna 48.000 naar rond de 40.000. Opvallend is wel dat over de jaren 2019 en 2020 de cijfers zogenaamd gearchiveerd zijn. Wat wel bekend is over de jaren voor het uitbreken van de coronacrisis, stevig bezuinigd is op de zorg en de capaciteit van de ic’s in Nederland. In januari 2020 was de ic-capaciteit wegebezuinigd tot 950 bedden.

Ik weet niet of u het nog herinnert? De protesten van zorgmedewerkers eind 2019! Enkele weken voor het uitbreken van de crisis. Er werd constant bezuinigd op handen aan het bed en daarmee persoonlijke aandacht en kwalitatieve zorg, nog net voor de crisis. Vervolgens breekt de crisis uit en worden er verregaande maatregelen doorgevoerd om code zwart te voorkomen. Terwijl het griepseizoen van 2017-2018 nog heftiger was in aantallen. Echter was het aantal ziekenhuis- en ic-bedden toen nog hoger dan begin 2020.

Hier ligt een gegeven dat we niet moeten onderschatten: Bezuinigingen zorgen voor tekorten in de zorg, er ontvouwt zich een heftige ziektegolf(vergelijkbaar met die van de griep), die op zijn beurt leidt tot plotselinge maatregelen die de samenleving totaal ontwrichten waarop astronomische bedragen worden uitgetrokken om getroffen ondernemers zogenaamd te steunen. De opschaling van het aantal ic-bedden tijdens de crisis blijkt maar weer tijdelijk te zijn. Sterker nog, deze wordt alweer afgeschaald. En dat net voor het begin van het volgende griepseizoen. Als je het mij vraagt is dit een recept voor problemen en nieuwe maatregelen. En de door de overheid zelfverklaarde heilig graal – de gentech-injectie – gaat ons niet helpen in de strijd tegen het nieuwe virus. Want ook dit virus muteert, net zoals de griep en mensen zullen sterven met het nieuwe virus, net zoals ze zouden met de griep. Als we de logica van de overheid moeten volgen, dan zullen we elk jaar geprikt moeten worden met een nieuwe versie, net zoals bij het griepvaccin het geval is. En als ik dan termen hoor als: boostervaccin, gaan mijn nekharen overeind staan, dat betekent waarschijnlijk elke 6 maanden een prik. En als je die niet neemt, krijg je geen vinkje te zien in je apartheidspas!

Het grootste verschil tussen de klassieke griep en het zogenaamd nieuwe virus, is de aanpak van de overheid, het veinzen van de beste bedoelingen voor de volksgezondheid, de wens om mensen te controleren in alles wat zij doen, zeggen, kopen en willen door middel van de apartheidspas. Welkom in de nieuwe wereld en het nieuwe normaal!

Advertentie

Het klopt niet

Wat klopt niet? De hele situatie waarin we ons bevinden klopt niet. Een virus met een fataliteitspercentage schommelend tussen de 0,15 en 0,3%, op een lijst met A-ziektes als Ebola, MERS en Pokken. Verregaande maatregelen om de zorg te ontlasten terwijl het opschalen van het aantal IC-bedden structureel geweigerd wordt. Sterker nog het blijkt een geldkwestie. Terwijl er miljarden aan steunpakketten werden uitgegeven aan noodlijdende ondernemers en het geld in Den Haag binnenshuis plotseling tegen de plinten klotst. Het klopt gewoon niet. Met het griepseizoen voor de deur, zie ik de bui al hangen. En wie gaan de schuld krijgen? Juist, de ongevaccineerden. Horen we iets over mensen die in het ziekenhuis terecht komen na het moedwillig nemen van de prik? Mondjesmaats. Maar social media kanalen laten een ander beeld zien(voordat er gecensureerd wordt). In Israël wordt per 1 oktober de definitie van volledig gevaccineerd veranderd in: Na 3 prikken. Het RIVM heeft interessante definities opgesteld voor wat betreft het volledig gevaccineerd zijn: van 7 tot 14 dagen(afhankelijk van het merk prik je hebt gekregen) na de tweede prik. Dat betekent dat alle mensen die overlijden binnen die periode na het ontvangen van de tweede prik, als niet volledig gevaccineerd worden beschouwd. Zij worden opgenomen in de statistieken niet volledig gevaccineerd. Dat klopt simpelweg niet!

We staan aan de vooravond van de invoering van de apartheidspas en toch gaan er al massaal stemmen op om niet mee te doen aan het hanteren van de pas voor toegang. Iedereen die zich uitspreekt tegen de pas, voelt dat het overheidsnarratief niet klopt. Gelukkig worden die stemmen steeds luider en meer in aantallen. Echter is er nog een hele grote groep die stil blijft. Die groep zal diep van binnen ook voelen dat het niet klopt, maar een stugge laag van overheidspropaganda gemengd met eenzijdige, door steevast de twintig zelfde maar constant roulerende vaste schare tafelgasten die zichzelf gebombardeerd hebben tot alwetende en onpartijdige spreekbuizen, zogenaamd de stem van de samenleving vertegenwoordigend in de maatschappelijke discussies op tv over wie er schuld draagt voor de huidige situatie weerhoudt hen ervan om tot de kern door te dringen. Ongeprikten zijn niet de reden dat iedereens vrijheid wordt beperkt. De regels die de overheid ons oplegt, zijn de oorzaak. En mensen die zich conformeren en braaf blijven testen(voor toegang of bij verkoudheidsklachten), de corona-app downloaden, zich laten vaccineren omdat de overheid dat van ons vraagt(en binnenkort gaat eisen) en mensen die de overheidspropaganda voor waar aannemen houden de huidige situatie in stand. Als we zouden stoppen met testen, zouden er geen positieve gevallen zijn, geen alarmerende statistieken en dus geen schijn-reden voor de vrijheidsbeperkende maatregelen en de invoering van de aanstaande apartheidspas. Als de groep mensen die zich op dit moment aangesproken voelt hun vrijheid terug wil, zullen ze moeten stoppen met gehoorzamen. Ze zullen zich aan moeten sluiten bij de groep die burgerlijke ongehoorzaamheid geïntegreerd hebben in hun dagelijkse leven. Alleen dan komt er een einde aan de huidige situatie.

Laat ik een situatie schetsen zoals die mogelijk zou worden als men de waanzin van de dag in stand houdt:

De apartheidspas wordt ingevoerd. Meer mensen laten zich gemakshalve prikken om maar niet te hoeven testen en maken een QR-code aan om toegang te krijgen tot theater, festival, musea, horeca en overheidsgebouwen. De groep met ongeprikten wordt steeds kleiner, maar de overheid is niet tevreden. Ze willen baby’s, dreumesen, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en tieners prikken. Het percentage dat als richtpunt genomen wordt, verandert stilletjes naar 95%(stiekem willen ze 100%). Langzaam kruipen we richting de 90%. Het gaat de overheid te langzaam. Het gebruik van de pas wordt uitgebreid naar toegang tot supermarkten, kledingwinkels, bakkers, slagers en alle eerste levensbehoeftewinkels. Als er niet gecontroleerd wordt met het uitlezen van de code zal een boete opgelegd worden, na een boete misschien nog één of al gelijk een tijdelijke sluiting. En bij meerdere overtredingen een definitieve sluiting van de zaak. De groep niet geprikten moet zich in steeds krappere en gevaarlijkere bochten wringen om te kunnen leven. Ze worden ontslagen, nemen zelf ontslag, melden zich ziek, huwelijken en relaties stranden, kinderen worden opgezet tegen ouders, broers en zussen krijgen hoogoplopende ruzies, ze worden buitengesloten, bespuugd, bedreigd, beschuldigd, geintimideerd, of zelfs vastgezet, in quarantainekampen en worden daar tegen hun wil geprikt. Maar ze verzetten zich hevig, houden voet bij stuk en weten dat het niet klopt. De groep die zich conformeerde komt erachter dat het groene vinkje voor toegang nu alleen nog tevoorschijn komt als je drie keer geprikt bent. Links en rechts vallen mensen dood neer of krijgen vage en ernstige klachten na het halen van de tweede prik(gelukkig heb je de vorige overleefd). Maar het leven moet doorgaan, dus gaan ze voor de derde prik. Dan blijkt drie prikken volgens de overheid niet meer voldoende bescherming te bieden. En moet er een vierde prik komen. En als je niet vier keer geprikt bent, ben je volgens de nieuwe definitie niet meer volledig gevaccineerd en kom je nergens meer in. Plotseling is er iets met de corona-app, een storing of andere reden waarom de QR-code niet uitgelezen kan worden. Gevolg: Geen toegang tot de supermarkt of bakker. Paniek en chaos. Mensen trekken het wel verkregen toiletpapier uit elkaars handen en beroven elkaar van boodschappen en telefoons om misschien onder bedreiging(het wordt de nieuwe pin-code) toch op andermans code toegang te krijgen. Misschien kom je nergens meer in door een landelijke of wereldwijde (internet)storing, cyberaanval, of heeft de overheid een reden bedacht om juist jou de toegang tot een locatie te verbieden? Heb je je schuldig gemaakt aan het helpen van een ongeprikte? Geef je onderdak aan een ongeprikte? Heb je een ongeprikte een brood en wat groenten toegestopt? De overheid heeft van afstand de mogelijkheid om je nu toegang te weigeren wanneer zij maar willen. En dat terwijl je je zo goed aan de regels hield en inmiddels wel vijf keer geprikt bent en de media nog steeds dagelijks de dagcijfers opdreunen alsof het hun nieuwe vorm van geloof belijden is geworden. De overheid vindt dat gezondheid niet meer vrijblijvend is en gaat bepalen waar jij wel en niet mag eten, drinken, of welke musical het beste bij jou en je wereldbeeld past, het gaat tv-programma’s en zenders opleggen die wel geschikt zijn voor uitzending en ze bepalen welke tv duurzaam is en welke echt uit den boze is. De overheid zal bepalen welke dagen jij nog stromend water hebt, hoelang je mag douchen, hoe vaak per dag je een toilet mag doorspoelen, hoeveel dagen per maand je nog elektriciteit hebt en op welke dagen je naar buiten mag in het kader van klimaatlockdowns. De oh zo tijdelijke wet covid-19 heeft daar immers al een ogenschijnlijk juridische basis voor gelegd. Een pracht precedent. Het hele lockdown gebeuren is een wonderbaarlijke generale repetitie gebleken. En als er iemand moedig genoeg is om de staat aan te klagen, is er vast wel ergens een welwillende rechter te vinden die bereid is naar de pijpen van de staat te dansen. Ongemerkt is het Sociaal Krediet Systeem hier ook een feit. De ongeprikte 10% zal verspreid over het land in afgelegen, verborgen gemeenschappen wonen. Terwijl de 90% onderworpen wordt aan totale tirannie. Maar een gehersenspoelde geest weet niet beter en volgt de bevelen op van zijn meester zonder vragen stellen. Totaal ontnomen van zijn menselijkheid want de prikken bleken niet bedoeld te zijn voor immuniteit tegen een virus. De prikken bleken een lugubere brug naar het transhumanisme. Wat nou natuurlijke evolutie? De mens neemt het heft in eigen hand en zorgt voor zijn eigen evolutie. De ontkoppeling van mens en ziel. De creatie van mens-robot en de creatie van een zielloze wereld, waarin de nieuwe mens aangestuurd wordt door quantumcomputers.

Nog even terug naar het heden: Als je voelt dat het niet klopt, probeer te luisteren naar dat gevoel en zoek gelijkgestemden op. Je zult beloont worden voor je moed om niet meer mee te doen aan het systeem dat we met zijn allen lang genoeg in stand hebben gehouden.

Apartheidspas

Vanavond persconferentie nummer zoveel. Als ik kijk naar de persconferenties die ons gepasseerd zijn, zie ik dooie mussen, loze beloftes en een structureel liegende vertegenwoordiging van onze overheid. Er zou geen mondkapjesplicht komen, er zou geen avondklok komen, er zou geen coronapaspoort(lees: coronapas) komen en er zou absoluut geen (indirecte)vaccinatieplicht komen. We voelen hem aankomen, toch? Ik spreek het voor de zekerheid maar even uit. Er komt hoe dan ook een vaccinatieplicht, of dat nou indirect is of onder een betwistbare noemer van drang of dwang, de plicht komt er. De invoer van de coronapas en het moeten laten scannen van de QR-code om toegang te krijgen tot een restaurant of theater is hier de voorloper van. In Amerika heeft president Biden al een verplichting opgelegd aan werkgevers. Hij gebruikte in de aankondiging oorlogstaal: Ons geduld raakt op! Wees niet naïef. De vaccinatieverplichting komt onze kant op. De media is al volop bezig om het vuur tussen ongevaccineerden en gevaccineerden op te stoken. Nu wordt de pas verplicht voor toegang tot horeca en theaters, maar wat gebeurt er als de pas ook verplicht wordt voor toegang tot de supermarkt, de bakker of de slager? Dan ontneemt de overheid mensen het recht op toegang tot eerste levensbehoefte. Dat scenario is dichterbij dan we denken.

Blijven we naar de pijpen dansen van wat het demissionaire kabinet ons opdringt? Blijven we onderling kibbelen en vechten of richten we ons op de veroorzakers van alle strijd en frictie? Om definitief van alle maatregelen verlost te worden, dienen we onze geschillen opzij te zetten en samen te werken. Stap uit het systeem van onderdrukking en volgzaamheid. Ga de samenwerking aan en omzeil alle dwang/drang die onze overheid ons oplegt. Neem vooral de persconferenties niet al te serieus, ik weet dat de allereerste indrukwekkend was, omdat het een moment in tijd was, die de geschiedenis in gaat als een historisch moment. Maar we weten inmiddels veel meer dan anderhalf jaar geleden. We weten inmiddels dat het virus niet op de A-lijst van ziektes thuis hoort, maar daarop gezet is om de maatregelen toe te kunnen passen. We weten dat we aan een gigantisch experiment worden onderworpen. Ga staan, spreek je uit. Ik doe er niet meer aan mee! Zoek horeca-ondernemers die geen heil zien in de discriminatie-pas. Zoek bakkers, slagers, groentenboeren die de apartheids-pas verwerpen. Zoek mensen die de pas zien voor wat het is: chantage!