Controlemaatschappij

Morgen, 25 september 2021 neemt de overheid een grote stap in het volledig onder controle krijgen van zijn bevolking. Je hebt vanaf morgen namelijk een QR-code nodig om toegang te krijgen tot de horeca, concerten en festivals als die al gehouden worden, theaters en bioscopen en professionele sportwedstrijden. In theorie lijkt dit allemaal heel onschuldig. Het gaat toch heel gemakkelijk? Het scannen van de code duurt maar een paar seconden, met dertig seconden zit je binnen aan een tafel.

Maar tegenwoordig is niets meer wat het lijkt. De corona-app en de QR-code zijn namelijk de opmars naar een controlemaatschappij. Terwijl het in de media gaat over de terrassen en toegang tot het toilet, zie ik verdeel en heers en uitsluiting. De media en de overheid werken nauw samen om een tweedeling te bewerkstelligen. De media creëren constant conflicten, inhakend op het overheidsbeleid. Eerst op internationaal niveau: China en de rest van de wereld, vervolgens op Europees grondgebied, Nederland en de rest van Europa, dan op branche niveau, Horeca tegen detailhandel, vervolgens de geneugten van de ouderen tegenover de behoeften van jongere generaties, maskerdragers en kippengaastheoretici, afstandhouders en knuffelaars, testers en staafkritici, gevaccineerden en zo-verklaarde anti-vaxxers, ouders en kinderen, leraren en studenten, overheidsgetrouwen en complottheoristen, schapen en snappies. Alles wordt geschreven en gezegd om het volk verdeeld te houden, zodat ze geen vuist maken tegen de oorzaak van alle ellende die ons land het afgelopen anderhalf jaar heeft moeten doorstaan: de overheid. Verdeel en heers is een (oorlogs)tactiek al zo oud als de mens zelf.

Woordspelletjes daargelaten, kan ik in deze context Jenny van Wieringen citeren: …alle oorlogen beginnen met uitsluiting. Daar is het meeste mee gezegd. Maar omdat sommige mensen om in actie te komen geprikkeld moeten worden met mogelijk scenario’s, bij deze:

Ongevaccineerden die naar een restaurant of café willen laten zich vooraf testen, installeren een app op hun mobiele telefoon en mogen als beloning voor goed gedrag naar binnen.(als ze negatief testen tenminste) De corona-app, apartheidspas of uitsluitbrevet wordt met de tijd niet alleen maar verplicht voor toegang tot een restaurant of café maar nu ook voor toegang tot supermarkten bakkers, slagers en kruidenierszaken. Dat testen is toch wel een gedoe elke keer. Omwille van het gemak of het ongemak, laat de ongevaccineerde zich toch vaccineren en wordt beloond met het oh zo begeerde groene vinkje. Maar er is een groep die niet mee wil óf mee kan doen aan de controlelust van de overheid. Mensen die nog geen mobiele telefoon hebben bijvoorbeeld. Mensen die nog niet zo technologisch onderlegd zijn dat ze weten wat vegen over een beeldscherm doet. Een grotere groep ouderen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of mensen die ervoor kiezen om niet mee te doen aan het spel dat de overheid met zijn bevolking speelt. Deze groepen worden uitgesloten van publieke plaatsen en openbaar vervoer. Ze mogen niet meer naar de locatie waar gestemd wordt, want, zonder QR-code kom je niet meer binnen. Terwijl vrijheid en bewegingsvrijheid een gegeven geboorterecht is. Het is niet iets dat teruggewonnen dient te worden. Vrijheid is niet gedwongen te worden jezelf te laten testen of te vaccineren. Vrijheid is niet jezelf onderwerpen aan mensonterende tests in het kader van volksgezondheid. Dit heeft immers niets met volksgezondheid te maken. Mensen met HIV, Ebola, MERS, SARS, Pokken kunnen vrij bewegen als ze maar getest zijn op corona of geïnjecteerd zijn met een gen-techinjectie in het kader van datzelfde corona.

Het begon met uitsluiting, toen kwam de heksenjacht, toen volgde opsluiting, gevolgd door…

Vul dat laatste zelf maar in.

Voor hen die denken: die Ber heeft een klap van de molen gehad. Hier een glimp in de toekomst van ons land en de rest van de wereld. Australië is in één klap de grootste en strengste gevangenis op aarde geworden. Ook dat begon met het verplicht tonen van een corona-app met geldige QR-code. Nu worden onder andere bouwvakkers, vrachtwagenchauffeurs verplicht tot vaccinatie leidende tot hevige protesten. Nederlandse media doen enkel verslag van de ongeregeldheden tijdens een meer dan gerechtvaardigd protest. In plaats van verontwaardigd te zijn over de regels en wetten die de overheid over ons heen stort.

Als we hier in Nederland netjes meedoen aan de opgelegde vrijheidsbeperkende maatregelen, die ook nog eens als versoepelingen gebracht worden, dan zal ons een verschrikkelijke winter te wachten staan. Een waarin de vergelijkingen met een bepaalde periode uit onze geschiedenis steeds vaker op de voorgrond komen te staan. En geef de mensen die de vergelijkingen maken eens ongelijk. In dit tempo zullen we onze vrijheid sneller kwijt zijn dan de neuzen van onze regeringleiders kunnen groeien van de leugens die ze al lachend uiten.

Stop met testen! Stop met de QR-codes en de app. Als je ervoor kiest om mee te doen met die controlemiddelen, zal de greep van de overheid op zijn volk, snel verstrakken. Geschiedenisboeken zijn niet mild voor hen die aan de verkeerde kant van de geschiedenis stonden. Dat zien we nu immers kristalhelder. Zij die fout zaten, wilden controle uitoefenen over een ander.

Advertentie

Verschil tussen griep en Covid-19

Omschrijving van griep: Griep of influenza is een ziekte die door het influenzavirus wordt veroorzaakt.[1] Dit virus infecteert de luchtwegen. Veel mensen zeggen griep te hebben als ze in de winter of de herfst door een verkoudheidachtige ziekte wat met koorts worden getroffen, maar dan gaat het meestal om een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Echte influenza leidt tot ernstiger symptomen en heeft een niet te verwaarlozen sterfte tot gevolg.

Omschrijving van corona: SARS-CoV-2[1] (voorheen bekend als 2019-nCoV)[2] is een virus dat de besmettelijke luchtwegaandoening COVID-19 bij mensen veroorzaakt.

Symptomen van griep:

koude rillingen
hoofdpijn
heftige spierpijn en vermoeidheid
keelpijn en droge hoest
(hoge) koorts

Symptomen van corona:

Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
Hoesten
Benauwdheid
Verhoging of koorts
Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Informatie over symptomen van griep en corona, heb ik van de site van het rivm geplukt. Wat mij opvalt is dat bij griep, de verkoudheidsklachten zijn weggehaald. Terwijl tal van andere bronnen dat symptoom wel degelijk onder griepverschijnselen scharen. En natuurlijk varieren de klachten per persoon, en zelfs per jaar. Want het influenzavirus muteert. Net zoals het coronavirus dat doet.

Wat me opviel aan een specifiek symtoom van corona, was het plotselinge verlies van reuk en/of smaak. Dit had ik nog nooit eerder gehoord. Blijkbaar is dit symptoom ook bij griep mogelijk. https://reuksmaakstoornis.nl/ik-ruik-niets-meer-wat-nu/ en https://www.ziekenhuis.nl/forum/algemeen/smaak-en-reuk-niet-goed-hersteld-na-griep/item17310 en https://www.radboudumc.nl/patientenzorg/aandoeningen/reukstoornissen/over-reukstoornissen. Dit zijn respectievelijk artikelen uit 2021, 2014 en 2005.

Toen begon ik mezelf toch af te vragen wat dan het wezenlijke verschil is tussen corona en griep? Van griep kan men goed ziek worden, in het ziekenhuis belanden en zelfs overlijden. Van corona kan men goed ziek worden, in het ziekenhuis belanden en zelfs overlijden. Er is werkelijk geen verschil tussen de twee. Het enige verschil tussen de aanpak van griep en corona is de capaciteit in de zorg.

Hier een overzicht van ziekenhuisbedden van 2009 t/m 2018. Hierin is een duidelijke dalende trend zichtbaar. Het aantal ziekenhuisbedden gaat van bijna 48.000 naar rond de 40.000. Opvallend is wel dat over de jaren 2019 en 2020 de cijfers zogenaamd gearchiveerd zijn. Wat wel bekend is over de jaren voor het uitbreken van de coronacrisis, stevig bezuinigd is op de zorg en de capaciteit van de ic’s in Nederland. In januari 2020 was de ic-capaciteit wegebezuinigd tot 950 bedden.

Ik weet niet of u het nog herinnert? De protesten van zorgmedewerkers eind 2019! Enkele weken voor het uitbreken van de crisis. Er werd constant bezuinigd op handen aan het bed en daarmee persoonlijke aandacht en kwalitatieve zorg, nog net voor de crisis. Vervolgens breekt de crisis uit en worden er verregaande maatregelen doorgevoerd om code zwart te voorkomen. Terwijl het griepseizoen van 2017-2018 nog heftiger was in aantallen. Echter was het aantal ziekenhuis- en ic-bedden toen nog hoger dan begin 2020.

Hier ligt een gegeven dat we niet moeten onderschatten: Bezuinigingen zorgen voor tekorten in de zorg, er ontvouwt zich een heftige ziektegolf(vergelijkbaar met die van de griep), die op zijn beurt leidt tot plotselinge maatregelen die de samenleving totaal ontwrichten waarop astronomische bedragen worden uitgetrokken om getroffen ondernemers zogenaamd te steunen. De opschaling van het aantal ic-bedden tijdens de crisis blijkt maar weer tijdelijk te zijn. Sterker nog, deze wordt alweer afgeschaald. En dat net voor het begin van het volgende griepseizoen. Als je het mij vraagt is dit een recept voor problemen en nieuwe maatregelen. En de door de overheid zelfverklaarde heilig graal – de gentech-injectie – gaat ons niet helpen in de strijd tegen het nieuwe virus. Want ook dit virus muteert, net zoals de griep en mensen zullen sterven met het nieuwe virus, net zoals ze zouden met de griep. Als we de logica van de overheid moeten volgen, dan zullen we elk jaar geprikt moeten worden met een nieuwe versie, net zoals bij het griepvaccin het geval is. En als ik dan termen hoor als: boostervaccin, gaan mijn nekharen overeind staan, dat betekent waarschijnlijk elke 6 maanden een prik. En als je die niet neemt, krijg je geen vinkje te zien in je apartheidspas!

Het grootste verschil tussen de klassieke griep en het zogenaamd nieuwe virus, is de aanpak van de overheid, het veinzen van de beste bedoelingen voor de volksgezondheid, de wens om mensen te controleren in alles wat zij doen, zeggen, kopen en willen door middel van de apartheidspas. Welkom in de nieuwe wereld en het nieuwe normaal!

Het klopt niet

Wat klopt niet? De hele situatie waarin we ons bevinden klopt niet. Een virus met een fataliteitspercentage schommelend tussen de 0,15 en 0,3%, op een lijst met A-ziektes als Ebola, MERS en Pokken. Verregaande maatregelen om de zorg te ontlasten terwijl het opschalen van het aantal IC-bedden structureel geweigerd wordt. Sterker nog het blijkt een geldkwestie. Terwijl er miljarden aan steunpakketten werden uitgegeven aan noodlijdende ondernemers en het geld in Den Haag binnenshuis plotseling tegen de plinten klotst. Het klopt gewoon niet. Met het griepseizoen voor de deur, zie ik de bui al hangen. En wie gaan de schuld krijgen? Juist, de ongevaccineerden. Horen we iets over mensen die in het ziekenhuis terecht komen na het moedwillig nemen van de prik? Mondjesmaats. Maar social media kanalen laten een ander beeld zien(voordat er gecensureerd wordt). In Israël wordt per 1 oktober de definitie van volledig gevaccineerd veranderd in: Na 3 prikken. Het RIVM heeft interessante definities opgesteld voor wat betreft het volledig gevaccineerd zijn: van 7 tot 14 dagen(afhankelijk van het merk prik je hebt gekregen) na de tweede prik. Dat betekent dat alle mensen die overlijden binnen die periode na het ontvangen van de tweede prik, als niet volledig gevaccineerd worden beschouwd. Zij worden opgenomen in de statistieken niet volledig gevaccineerd. Dat klopt simpelweg niet!

We staan aan de vooravond van de invoering van de apartheidspas en toch gaan er al massaal stemmen op om niet mee te doen aan het hanteren van de pas voor toegang. Iedereen die zich uitspreekt tegen de pas, voelt dat het overheidsnarratief niet klopt. Gelukkig worden die stemmen steeds luider en meer in aantallen. Echter is er nog een hele grote groep die stil blijft. Die groep zal diep van binnen ook voelen dat het niet klopt, maar een stugge laag van overheidspropaganda gemengd met eenzijdige, door steevast de twintig zelfde maar constant roulerende vaste schare tafelgasten die zichzelf gebombardeerd hebben tot alwetende en onpartijdige spreekbuizen, zogenaamd de stem van de samenleving vertegenwoordigend in de maatschappelijke discussies op tv over wie er schuld draagt voor de huidige situatie weerhoudt hen ervan om tot de kern door te dringen. Ongeprikten zijn niet de reden dat iedereens vrijheid wordt beperkt. De regels die de overheid ons oplegt, zijn de oorzaak. En mensen die zich conformeren en braaf blijven testen(voor toegang of bij verkoudheidsklachten), de corona-app downloaden, zich laten vaccineren omdat de overheid dat van ons vraagt(en binnenkort gaat eisen) en mensen die de overheidspropaganda voor waar aannemen houden de huidige situatie in stand. Als we zouden stoppen met testen, zouden er geen positieve gevallen zijn, geen alarmerende statistieken en dus geen schijn-reden voor de vrijheidsbeperkende maatregelen en de invoering van de aanstaande apartheidspas. Als de groep mensen die zich op dit moment aangesproken voelt hun vrijheid terug wil, zullen ze moeten stoppen met gehoorzamen. Ze zullen zich aan moeten sluiten bij de groep die burgerlijke ongehoorzaamheid geïntegreerd hebben in hun dagelijkse leven. Alleen dan komt er een einde aan de huidige situatie.

Laat ik een situatie schetsen zoals die mogelijk zou worden als men de waanzin van de dag in stand houdt:

De apartheidspas wordt ingevoerd. Meer mensen laten zich gemakshalve prikken om maar niet te hoeven testen en maken een QR-code aan om toegang te krijgen tot theater, festival, musea, horeca en overheidsgebouwen. De groep met ongeprikten wordt steeds kleiner, maar de overheid is niet tevreden. Ze willen baby’s, dreumesen, peuters, kleuters, schoolgaande kinderen en tieners prikken. Het percentage dat als richtpunt genomen wordt, verandert stilletjes naar 95%(stiekem willen ze 100%). Langzaam kruipen we richting de 90%. Het gaat de overheid te langzaam. Het gebruik van de pas wordt uitgebreid naar toegang tot supermarkten, kledingwinkels, bakkers, slagers en alle eerste levensbehoeftewinkels. Als er niet gecontroleerd wordt met het uitlezen van de code zal een boete opgelegd worden, na een boete misschien nog één of al gelijk een tijdelijke sluiting. En bij meerdere overtredingen een definitieve sluiting van de zaak. De groep niet geprikten moet zich in steeds krappere en gevaarlijkere bochten wringen om te kunnen leven. Ze worden ontslagen, nemen zelf ontslag, melden zich ziek, huwelijken en relaties stranden, kinderen worden opgezet tegen ouders, broers en zussen krijgen hoogoplopende ruzies, ze worden buitengesloten, bespuugd, bedreigd, beschuldigd, geintimideerd, of zelfs vastgezet, in quarantainekampen en worden daar tegen hun wil geprikt. Maar ze verzetten zich hevig, houden voet bij stuk en weten dat het niet klopt. De groep die zich conformeerde komt erachter dat het groene vinkje voor toegang nu alleen nog tevoorschijn komt als je drie keer geprikt bent. Links en rechts vallen mensen dood neer of krijgen vage en ernstige klachten na het halen van de tweede prik(gelukkig heb je de vorige overleefd). Maar het leven moet doorgaan, dus gaan ze voor de derde prik. Dan blijkt drie prikken volgens de overheid niet meer voldoende bescherming te bieden. En moet er een vierde prik komen. En als je niet vier keer geprikt bent, ben je volgens de nieuwe definitie niet meer volledig gevaccineerd en kom je nergens meer in. Plotseling is er iets met de corona-app, een storing of andere reden waarom de QR-code niet uitgelezen kan worden. Gevolg: Geen toegang tot de supermarkt of bakker. Paniek en chaos. Mensen trekken het wel verkregen toiletpapier uit elkaars handen en beroven elkaar van boodschappen en telefoons om misschien onder bedreiging(het wordt de nieuwe pin-code) toch op andermans code toegang te krijgen. Misschien kom je nergens meer in door een landelijke of wereldwijde (internet)storing, cyberaanval, of heeft de overheid een reden bedacht om juist jou de toegang tot een locatie te verbieden? Heb je je schuldig gemaakt aan het helpen van een ongeprikte? Geef je onderdak aan een ongeprikte? Heb je een ongeprikte een brood en wat groenten toegestopt? De overheid heeft van afstand de mogelijkheid om je nu toegang te weigeren wanneer zij maar willen. En dat terwijl je je zo goed aan de regels hield en inmiddels wel vijf keer geprikt bent en de media nog steeds dagelijks de dagcijfers opdreunen alsof het hun nieuwe vorm van geloof belijden is geworden. De overheid vindt dat gezondheid niet meer vrijblijvend is en gaat bepalen waar jij wel en niet mag eten, drinken, of welke musical het beste bij jou en je wereldbeeld past, het gaat tv-programma’s en zenders opleggen die wel geschikt zijn voor uitzending en ze bepalen welke tv duurzaam is en welke echt uit den boze is. De overheid zal bepalen welke dagen jij nog stromend water hebt, hoelang je mag douchen, hoe vaak per dag je een toilet mag doorspoelen, hoeveel dagen per maand je nog elektriciteit hebt en op welke dagen je naar buiten mag in het kader van klimaatlockdowns. De oh zo tijdelijke wet covid-19 heeft daar immers al een ogenschijnlijk juridische basis voor gelegd. Een pracht precedent. Het hele lockdown gebeuren is een wonderbaarlijke generale repetitie gebleken. En als er iemand moedig genoeg is om de staat aan te klagen, is er vast wel ergens een welwillende rechter te vinden die bereid is naar de pijpen van de staat te dansen. Ongemerkt is het Sociaal Krediet Systeem hier ook een feit. De ongeprikte 10% zal verspreid over het land in afgelegen, verborgen gemeenschappen wonen. Terwijl de 90% onderworpen wordt aan totale tirannie. Maar een gehersenspoelde geest weet niet beter en volgt de bevelen op van zijn meester zonder vragen stellen. Totaal ontnomen van zijn menselijkheid want de prikken bleken niet bedoeld te zijn voor immuniteit tegen een virus. De prikken bleken een lugubere brug naar het transhumanisme. Wat nou natuurlijke evolutie? De mens neemt het heft in eigen hand en zorgt voor zijn eigen evolutie. De ontkoppeling van mens en ziel. De creatie van mens-robot en de creatie van een zielloze wereld, waarin de nieuwe mens aangestuurd wordt door quantumcomputers.

Nog even terug naar het heden: Als je voelt dat het niet klopt, probeer te luisteren naar dat gevoel en zoek gelijkgestemden op. Je zult beloont worden voor je moed om niet meer mee te doen aan het systeem dat we met zijn allen lang genoeg in stand hebben gehouden.

Apartheidspas

Vanavond persconferentie nummer zoveel. Als ik kijk naar de persconferenties die ons gepasseerd zijn, zie ik dooie mussen, loze beloftes en een structureel liegende vertegenwoordiging van onze overheid. Er zou geen mondkapjesplicht komen, er zou geen avondklok komen, er zou geen coronapaspoort(lees: coronapas) komen en er zou absoluut geen (indirecte)vaccinatieplicht komen. We voelen hem aankomen, toch? Ik spreek het voor de zekerheid maar even uit. Er komt hoe dan ook een vaccinatieplicht, of dat nou indirect is of onder een betwistbare noemer van drang of dwang, de plicht komt er. De invoer van de coronapas en het moeten laten scannen van de QR-code om toegang te krijgen tot een restaurant of theater is hier de voorloper van. In Amerika heeft president Biden al een verplichting opgelegd aan werkgevers. Hij gebruikte in de aankondiging oorlogstaal: Ons geduld raakt op! Wees niet naïef. De vaccinatieverplichting komt onze kant op. De media is al volop bezig om het vuur tussen ongevaccineerden en gevaccineerden op te stoken. Nu wordt de pas verplicht voor toegang tot horeca en theaters, maar wat gebeurt er als de pas ook verplicht wordt voor toegang tot de supermarkt, de bakker of de slager? Dan ontneemt de overheid mensen het recht op toegang tot eerste levensbehoefte. Dat scenario is dichterbij dan we denken.

Blijven we naar de pijpen dansen van wat het demissionaire kabinet ons opdringt? Blijven we onderling kibbelen en vechten of richten we ons op de veroorzakers van alle strijd en frictie? Om definitief van alle maatregelen verlost te worden, dienen we onze geschillen opzij te zetten en samen te werken. Stap uit het systeem van onderdrukking en volgzaamheid. Ga de samenwerking aan en omzeil alle dwang/drang die onze overheid ons oplegt. Neem vooral de persconferenties niet al te serieus, ik weet dat de allereerste indrukwekkend was, omdat het een moment in tijd was, die de geschiedenis in gaat als een historisch moment. Maar we weten inmiddels veel meer dan anderhalf jaar geleden. We weten inmiddels dat het virus niet op de A-lijst van ziektes thuis hoort, maar daarop gezet is om de maatregelen toe te kunnen passen. We weten dat we aan een gigantisch experiment worden onderworpen. Ga staan, spreek je uit. Ik doe er niet meer aan mee! Zoek horeca-ondernemers die geen heil zien in de discriminatie-pas. Zoek bakkers, slagers, groentenboeren die de apartheids-pas verwerpen. Zoek mensen die de pas zien voor wat het is: chantage!

Werelddoelen

De 17 SDG’s:

1 Geen armoede

2 Geen honger

3 Goede gezondheidszorg en welzijn

4 Kwalitatief onderwijs

5 Gender-gelijkheid

6 Schoon drinkwater en sanitair

7 Betaalbare en schone energie

8 Redelijk werk en economische groei

9 Industrie, innovatie en infrastructuur

10 Verminderde ongelijkheid

11 Duurzame steden en gemeenschappen

12 Verantwoordelijk consumeren en produceren

13 Klimaat-actie

14 Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

15 Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

16 Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

17 Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Op zich is er niets tegen bovenstaande doelen. Hoe kan iemand immers voor armoede zijn? Of tegen vrede? Dit is een lijst met doelen waarover de meesten van ons bij verwezenlijking van dromen, sommigen zullen er wellicht nog niet over nagedacht hebben. Maar het is iets waar het WEF zich wel mee bezig houdt. Sterker nog, het is één van hun hoofddoelen om de SDG’s te realiseren. Waar staat SDG voor? Sustainable Development Goals: Duurzame ontwikkelingsdoelen. Hier lees je wat onze rijksoverheid over de doelen schrijft. En hier lees je wat de WEF erover te zeggen heeft. Het WEF benadrukt dat de logica achter het realiseren van de SDG’s, misschien wel ligt in het gebruiken van ´chaos´. Als we denken nu al in een chaotische wereld te leven, dan wacht ons nog een hoop verrassingen.

Op het eerste zicht is het een uiterst nobele lijst met doelen, maar de wijze waarop de doelen gerealiseerd gaan worden, zal ons allen doen verbazen, verbijsteren en verontwaardigen. Want het zal de wereld die we nu kennen, onze gewoontes, leefwijzen, normen en waarden door elkaar schudden totdat er niets meer van het oude over is. Het betekent het verdelen van de welvaart. Het herverdelen van land(denk aan onteigening boeren), het herindelen van steden onder het mom van verduurzaming. Het zal een tsunami aan verandering betekenen.

Op zich is er niets mis met verandering, maar de manier waarop is hierin een hele belangrijke factor. De tendens die ik gemanifisteerd zie, is de groeiende bemoeienis van de overheid. Het willen bepalen wat gezond is, en daarmee wat, wanneer en waar jij en ik eten en drinken.

De overheid zal willen bepalen wat duurzaam is, en daarmee bepalen hoe jij en ik ons huis verduurzamen. Heb je nog geen zonnepanelen op je dak? Staan er nog geen windmolens in je tuin? Wat gebeurt er eigenlijk met zonnepanelen en windmolens als ze hun houdbaarheidsdatum overschrijden? Zijn ze dan zo duurzaam en circulair als men ons wil doen geloven? Of zijn we simpelweg “Het nieuwe plastic” aan het implementeren? Er zullen binnenkort geen benzine/dieselauto’s meer geproduceerd worden. Dat betekent dat we op termijn allemaal gedwongen worden om elektrisch te gaan rijden. Waar komt al het lithium dat nodig is voor de accu’s vandaan? Is het delven van lithium niet net zo milieuvervuilend als het delven van kolen? En kostbaar? Moet iedereen straks aan een laadpaal op het erf? Of is er voor degene die dat niet kan betalen, het openbaar vervoer. Dat alleen toegankelijk is voor mensen die gevaccineerd zijn en een corona-pas kunnen overleggen. De overheid zal willen bepalen wat de SDG’s helpt te realiseren, en daarmee dus bepalen hoe jij en ik ons leven leiden.

De overheid zal straks alles bepalen voor ons. Vergis je niet, we zitten midden in de eerste fases van de transformatie die nodig is voor het realiseren van de SDG’s. En iedereen die zich hiertegen verzet, zal gevraagd worden? Oh, maar ben je dan voor armoede? Of: Dus, je bent voor oorlog? Of: Jij wilt geen duurzame wereld voor onze kinderen? De vragenstellers zullen niet eens doen alsof ze luisteren naar wat je te zeggen hebt, want de SDG’s moeten gerealiseerd worden. Tegen welke prijs? Tegen elke prijs. Onze kinderen worden door de invloed van scholing ook al geïndoctrineerd met de 17 SDG’s en zullen ouders op de vingers tikken als afgeweken wordt van het narratief van de leraar/lerares.

Hoe zal de overheid zijn grip op de burger verstevigen? De corona-pas is de opmaat naar een systeem dat draait om digitale controle. China is hierin ons voorland. Met het sociaal-kredietsysteem houden ze hun burgers daar goed onder de duim. Het contante geld gaat verdwijnen. Alles moet per overboeking, pin, app, QR-code betaald worden. Zodat het digitaal traceerbaar is.

Zou het niet beter zijn om juist de invloed van de overheid te verminderen? Om meer uit te gaan van onze autonomiteit. Onze zelfredzaamheid? En het vermogen om zelfvoorzienend te leven? Misschien is het een idee om het contante geld te laten verdwijnen in onze fysieke portemonnee. Neem je spaargeld op, voor de rente hoef je het immers niet op een rekening te laten staan. Sluit je aan bij een parallele economie.

We leven in een tijd waarin informatie en kennis ons dagelijks als een vloedgolf overspoelen. We lijken onszelf door de aanhankelijkheid naar de overheid en de afhankelijkheid van de overheid langzaam maar zeker in een spagaat te manoeuvreren. Hoe lenig zijn we? Hoe lang duurt het voordat we spierscheuren oplopen? En kunnen we dan ooit nog lopen zonder hulp?

Censuur en dictatuur

De kenmerken van een dictatuur:

  • Een ondemocratisch karakter
  • Scheiding tussen wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht niet of nauwelijks aanwezig
  • Mensenrechten hebben er geen, nauwelijks of hooguit slechts een hooguit propagandistische betekenis

Wat ik weet van een dictatuur is dat de oppositie of de partijen die met een tegengeluid komen, vaak onderdrukt worden, gecensureerd of veroordeeld worden tot gevangenisstraf. We kennen dit van landen als China, Wit-Rusland, Rusland of bijvoorbeeld Noord-Korea.

Definitie van dictatuur op Wikipedia is als volgt: Een dictatuur of alleenheerschappij is een regeringsvorm waarin alle macht (het machtsmonopolie) bij één persoon (een dictator) of bij een kleine groep mensen, bijvoorbeeld een politieke partij, junta of familie, berust.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar als ik de definitie zo lees, de kenmerken erbij pak en kijk naar de situatie zoals we die nu zien in Nederland, begin ik al aardig wat overeenkomsten af te vinken.

  • Een ondemocratisch karakter: We hebben dan in maart naar de stembus mogen gaan en sommigen van ons hebben daadwerkelijk hun stem uitgebracht. Echter is het kabinet demissionair en toch neemt het verregaande beslissingen en jast het er nieuwe wetten doorheen alsof het lopende band werk is. De tweede kamer lijkt zichzelf buitenspel te hebben gezet door de uitvoerende macht in handen te geven van twee personen. Zij kunnen maatregelen aankondigen onder de noemer van de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ ingegaan op 28-10-20 en vervolgens elke drie maanden opnieuw stilzwijgend verlengt. De laatste verlenging heeft plaatsgevonden op 30-08-21 en geldt tot 01-12-21 Onder het mom van deze wet, kunnen er ongelimiteerd maatregelen over ons uitgestort worden, zonder dat wij daarom hebben gevraagd. Er is ons niet gevraagd of wij daarmee instemmen. Het volk is niet geraadpleegd over een eventueel akkoord gaan met die verregaande maatregelen.
  • Er is haast geen scheiding meer tussen wetgevende macht, uitvoerende macht en rechterlijke macht. Als we kijken naar alle rechtzaken die tegen de staat zijn aangespannen, zien we dat er vrijwel altijd in het voordeel van de staat wordt geoordeeld. Op een enkele uitzondering na. Wat we vervolgens zien gebeuren is dat de staat het voor elkaar krijgt om via een spoedappel nog dezelfde dag een hoger-beroepzitting te regelen, dat ze uiteindelijk wonnen. Het woordgebruik in de berichtgeving van reguliere media is bijzonder te noemen en is bedoeld om mensen in een bepaalde richting te sturen. Duidelijk werd het in ieder geval dat we hier te maken hadden met een sterk staaltje inmenging van politiek in de rechterlijke macht en daarmee werd duidelijk dat de rechterlijke macht niet meer onafhankelijk functioneerde. Op zijn minst zorgelijk.
  • Mensenrechten in deze tijd is een teer onderwerp. Als ik zie dat BLM demonstranten met de mantel der liefde worden behandeld door de politiemacht en coronakritische mensen in elkaar geknuppeld worden op het Malieveld, valt er nog wel wat te zeggen over het recht op demonstratie en het in de praktijk tot stand komen van dat recht. Het riekt sterk naar het onderdrukken van de oppositie en tegengeluiden.

Als laatste wil ik benoemen: Censuur. Dat valt natuurlijk ook onder de noemer onderdrukken van oppositie en tegengeluiden. Censuur kende ik ook alleen van berichtgeving over verre landen met dictaturale trekken, maar het gebeurt in Nederland tegenwoordig ook. Ik zal een voorbeeld geven van censuur:

Ongeacht wat je persoonlijke opvatting over een bepaald persoon is, censuur is niet goed te praten. Dit fragment komt uit de jongstleden verkiezingsperiode. Zodra mensen gecensureerd worden, mag men afvragen waarom? Heeft die persoon iets te vertellen dat het huidige demissionaire bewind niet goed uitkomt? Zit er meer dan een kern van waarheid in zijn verhaal? Waarom zou een social media platform zich mengen in welk narratief gehoord mag worden, en welk narratief niet?

Nog een voorbeeld, dit keer wat meer recent, uit Amerika, maar met invloed op globale schaal.

De uitvinder van de mRNA technologie, Dr. Robert Malone heeft het een en ander geschreven en gezegd over het gebruik van de gen-techinjecties en wordt daarover hevig bekritiseerd en zijn social media accounts werden geblokkeerd/verwijderd. We hebben het hier over de uitvinder van de technologie waarmee we ons nu massaal laten inspuiten. Op Wikipedia hebben ze op de pagina over Dr. Malone speciaal enkele zinnen aan de kritiek gewijd. Op de officiële website van Dr. Malone zien we echter dat we hier te maken hebben met een doorgewinterde en alom gerespecteerde arts en wetenschapper, die echt wel weet waar hij het over heeft. Als de uitvinder over zijn uitvinding – en het gebruik in praktijk – geen kritisch geluid mag laten horen, wie mag daar dan wel iets over zeggen? Recentelijk nog viel de (als je de reguliere media moet geloven)halve wereld over hem heen omdat hij stelde dat de FDA de Pfizer gentech-injectie helemaal niet definitief goedgekeurd had. Als we door de woordspelletjes heen kunnen lezen, zien we dat de FDA de noodvergunning van de Pfizer gentech-injectie goedgekeurd heeft. Dus niet de gentech-injectie zelf. De testfase loopt immers nog steeds door. (wij zijn allemaal proefkonijnen) Waarom worden tegengeluiden zo structureel en op grote schaal de mond gesnoerd? Als we dat toelaten, gaan we dan niet in sneltreinvaart richting een keiharde dictatuur?

Aanvaardbaar, zinvol en verantwoord?

De Gezondheidsraad betekent niets meer voor onze gezondheid, integendeel, het adviseert om ons allemaal bloot te stellen aan een spuit met substantie waarvan niet bekend is wat het op de korte, middellange of lange termijn met de gezondheid van de mens doet.

Fascinerend, is het niet? Of komt nu de ware aard – die jaren van het daglicht verscholen bleef – naar boven? Ik durf te stellen dat het het laatste betreft.

Laten we eens meer de diepte ingaan. Beginnend bij de financiering van de Gezondheidsraad: https://www.gezondheidsraad.nl/over-ons/organisatie/verantwoording/jaarverslag-2018/feiten-en-cijfers

Hierin wordt duidelijk dat het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de grootste geldschieter is van de GR. Met 68% van de gelden bepaalt het Ministirie van VWS wat er onderzocht wordt en met welke reden. Het aloude ‘wie betaalt, bepaalt’ komt letterlijk voor in een artikel van diezelfde Gezondheidsraad. Zij geven hierin aan dat, en ik citeer: ‘Medische onderwerpen en kennisgebieden die commercieel niet aantrekkelijk zijn, dreigen achter te blijven bij onderwerpen en kennisgebieden waarmee wel geld te verdienen valt.https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2009/12/08/wie-betaalt-bepaalt-over-financiering-en-het-ontwikkelen-van-medische-kennis

Op de website noemt de Gezondheidsraad zichzelf: ‘Onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement‘. Hoe kan een wetenschappelijk adviesorgaan onafhankelijk zijn als het afhankelijk is van geldschieters? Geen enkel orgaan dat afhankelijk is van geldschieters is ooit compleet onafhankelijk. Het draait in feite allemaal om commercie. De connectie tussen de grootste geldschieter en de minister van VWS die zo ontzettend bepalend is geweest tijdens de afgelopen 18 maanden is hiermee overduidelijk. De adviezen die de GR uitbrengt zijn een verlengstuk van de weg die de minister van VWS is ingeslagen. De minister voert beleid met de adviezen van de GR als leidraad en soms ook als excuus. En om een van die adviezen te belichten:

Vaccinatie van adolescenten tegen COVID-19 met het Moderna-vaccin
De Gezondheidsraad heeft de minister van VWS op 29 juni jl. geadviseerd om het BioNTech/Pfizer-vaccin beschikbaar te stellen voor alle 12- tot en met 17-jarigen die er gebruik van willen maken. Het vaccin tegen COVID-19 van Moderna is onlangs goedgekeurd voor gebruik vanaf 12 jaar. Dit vaccin is voldoende werkzaam en voldoende veilig. Ook is vaccinatie van 12- tot en met 17-jarigen met het Moderna-vaccin aanvaardbaar, zinvol en verantwoord: het kan adolescenten directe en indirecte gezondheidswinst opleveren en tegelijk bijdragen aan het afremmen van de epidemie. Daarom adviseert de raad ook het Moderna-vaccin beschikbaar te stellen voor 12- tot en met 17-jarigen die zich willen laten vaccineren.

Hoe weet de GR dat een gegeneraliseerd product, een gen-techdosis, voldoende werkzaam en voldoende veilig is? Terwijl elk mens uniek is, ieder van ons een verschillende conditie, constitutie en werkend immuunsysteem heeft. Wat is de medische geschiedenis van jouw kind? Heeft het al een verzwakt immuunsysteem door veelvuldig gebruik van medicatie? Is je kind al overmatig blootgesteld aan chemicaliën of schadelijke stoffen(denk aan mileu, omgeving Tata Steel, verontreinigd drinkwater, voeding vol e-nummers) Is het aanvaardbaar dat je kind getroffen wordt door (de o zo zeldzame) bijwerkingen? Is het zinvol om je kind willens en wetens te laten injecteren met een substantie waarin men al grafeenoxide heeft gevonden? Hoe weet de GR wat de injectie met de gezondheid van jouw kind gaat doen? Hoe weet de GR hoe het lichaam van jouw kind reageert op de injectie? Dat weten zij niet. En ze kunnen dat ook niet weten. Ze kunnen daarom ook niet verklaren dat het ‘voldoende werkzaam en voldoende veilig’ is. Verder lees ik ook nog: ‘aanvaardbaar, zinvol en verantwoord’. 12 tot 17-jarigen bevinden zich in de sterkste groeiperiode sinds hun baby-tijd. Ze ontwikkelen denkvermogen, veranderen fysiek en mentaal. Het lijkt mij zeer onverstandig om mensen in deze leeftijdsgroep een injectie toe te dienen voor een pathogeen dat juist voor hun leeftijdsgroep totaal geen gezondheidsrisico vormt! En ditzelfde geldt voor de leeftijdsgroep daaronder! Want we kunnen er van uit gaan dat het advies om kinderen van alle leeftijden te injecteren er ook komt. En wie denkt dat kinderen dan een aangepaste dosis krijgen, ze wegen immers minder dan volwassenen, de organen zijn nog niet volgroeid en ze hebben aan een kleinere hoeveelheid al genoeg, die komt bedrogen uit. Kinderen krijgen namelijk dezelde dosis als volwassenen. Kinderen geven we dus, hetzelfde aantal broodjes frikandel met mayonaisse als een bouwvakker op vrijdagmiddag. Dezelfde grootte pizza hawai. Dezelfde hoeveelheid aardappelen met jus en groenten. Dezelfde hoeveelheid vlees en dezelfde hoeveelheid ijs als een volwassene. Kinderen geven we toch een lagere dosis medicatie dan we geven aan volwassenen?
Het is werkelijk krankzinnig, waanzinnig en schizofreen om onze kinderen te injecteren! Het is crimineel en leunt naar genocide. Als men moedwillig zijn/haar kind laat injecteren met alle informatie die nu beschikbaar is, dan is dat niets minder dan crimineel. Los van het feit dat de injectiecampagne niets met volksgezondheid te maken heeft, maar meer met een illegaal kansspel – het beruchte maffia spel Russische roulette – zijn we er allemaal medeplichtig aan. Waarom? Omdat de uitleg openbaar is voor iedereen die de website van de GR, het ministerie of de WEF bezoekt. Iedereen met toegang tot internet wordt in staat gesteld om zich te informeren, en daarmee ben je per definitie geïnformeerd en medeplichtig als criminaliteit zich voor je ogen afspeelt en je niets doet om het tegen te houden.

Hier een artikel dat het RIVM citeert met betrekking tot het overdragen van het virus door kinderen: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5141896/rivm-gezinsonderzoek-coronavirus-kinderen-volwassenen-besmetting

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen is dit dan genoeg reden om kinderen te injecteren? Is het verantwoord om je kind bloot te stellen aan de risico’s die Russische roulette met zicht meebrengt? Let op het woordgebruik: besmettingen. Onder besmettingen wordt verstaan: positief getest. Hoe wordt iemand positief getest? Door het gebruik van de overduidelijk bewezen ongeschikte PCR-tests. https://cormandrostenreview.com/report/

Als we allemaal stoppen met testen. Ja, ook testen voor toegang, zullen er geen besmettingscijfers zijn en dus ook geen pandemie of epidemie. En is er geen behoefte aan gen-techinjecties.

Om dit artikel mee af te sluiten: In Israël is de definitie van volledig gevaccineerd aangepast naar het geïnjecteerd zijn met niet twee injecties, maar drie. Als men de eerste twee gehad heeft, is nog geen volledige vaccinatie bereikt en daarmee wordt je status in de corona-checkapp niet groen afgevinkt. En wordt je nog steeds de toegang geweigerd.

De onafhankelijke Gezondheidsraad zal gewillig adviseren over de derde prik, en wie weet waarover nog meer. Waar ligt bij jou de grens van ‘je doet het voor een ander’? Bij 3 injecties? 4? Jaarlijks 2 om je immuniteit op peil te houden? Papa en mama betalen, die voor de kinderen er gratis bij? 3 voor de prijs van 1? Zo wordt Russische roulette wel heel spannend. De prijs als je de prik overleeft? Een op hol geslagen immuunsysteem? Hartfalen? Bloedingen? Een extra prik?

Vrijheid

Wat hebben we van de tweede wereldoorlog geleerd? Dat vrijheid het grootste goed is? Dat het apart zetten van bevolkingsgroepen tot genocide kan leiden? Dat indoctrinatie leidt tot irrationele denkbeelden? Of dat het kritiekloos volgen van de massa leidt tot afschuwelijke praktijken? Alle voorgaande punten wellicht? Laten we hopen dat we dit van de tweede wereldoorlog hebben geleerd. Want vrijheid is ons grootste goed.

Maar wat is vrijheid eigenlijk?

Als je het William Wallace zou vragen, zou hij waarschijnlijk antwoorden: vrijheid is het vrij zijn van onderdrukking en overheersing door een partij die niet dezelfde normen en waarden als jij erop na houdt. Met andere woorden, een volk dat een bepaalde leefwijze heeft, zal zich van zijn vrijheden ontnomen voelen als het andere leefwijzen opgedrongen wordt. Of als het volk zich aangevallen voelt, ontnomen van het gevoel van veiligheid en stabiliteit.

Dit is waarschijnlijk wat ons het afgelopen anderhalve jaar het meest bekend voorkomt: ons is het gevoel van veiligheid en stabiliteit ontnomen. Schijnbaar door een virus. Een vijand die we zelf niet eens kunnen zien. We worden als het ware aangevallen en volgens de overheid moeten we daarom onze leefwijzen aanpassen en herzien, willen we zelf overleven! Want dat is natuurlijk de kern, als het ons allemaal niet zoveel uitmaakte, als onze overlevingsdrang niet zodanig ontwikkeld was dat vroegtijdig sterven als een vloek gezien wordt, dan was er helemaal geen sprake van ernst. We hebben dus een stuk levensverwachting: we verwachten of hopen allemaal zo oud mogelijk te worden. Dat leven willen we zoveel mogelijk leiden in veiligheid en overvloedige stabiliteit. Gebonden aan het systeem dat we met zijn allen in stand houden. Als we moeite hebben om ons aan te passen aan het systeem of aan de onderkant ervan bungelen, dan voelt het leven al gauw als overleven, en voelen we ons al snel minder vrij. Alsof onze vrijheid daarmee al aangetast wordt.

De overheid legt ons in dit geval bepaalde maatregelen op en beperkt ons sterk in onze vrijheid. Maar, het is voor een gezamenlijk doel: overleving. We zullen het virus verslaan en overleven en gaan daarna weer verder met het leven zoals we dat gewend waren. Althans, dat is wat de overheid ons wil doen geloven. In de tussentijd zijn we al enigszins gewend geraakt aan het dragen van mondkapjes(of het in ieder geval bij je hebben van een mondkapje), afstand houden, tot in den treure ontsmetten van objecten, handen en ellebogen(want daarin zijn we immers getraind te niezen en te hoesten). De overheid heeft als het ware onze leefwijzen al dusdanig getransformeerd dat we het als de onze zijn gaan beschouwen. Dit gebeurt stapsgewijs en ondertussen is het geen kwestie meer van of we ons conformeren aan wat de overheid ons oplegt, maar wanneer. En dan komen we op een heikel punt: als we kritiekloos bevelen opvolgen en vervolgens de massa volgen, als we netjes doen zoals ons gezegd wordt, wat wacht ons dan aan het einde van de weg? Worden we niet allemaal geïndoctrineerd door de overheid? Of zijn we al geïndoctrineerd door wat de overheid ons opdraagt? Worden onze leefwijzen niet dusdanig verandert dat we ons onderdrukt voelen door een partij die niet dezelfde leefwijzen hebben als ons? Zijn we bevolkingsgroepen niet aan het apart zetten? Zeg me dat we deze vragen met nee kunnen beantwoorden. Of, sterker nog, probeer me eens te overtuigen dat de antwoorden op die vragen met nee te beantwoorden zijn.

Onze vrijheid is ons ontnomen. We zetten bevolkingsgroepen apart. We ontwikkelen irrationele denkbeelden. We volgen kritiekloos de massa. Wat mis ik nog in dit rijtje van constateringen? De afschuwelijke praktijken en de genocide? Ouders van tieners die overlijden na toediening van de bejubelde en veilige gen-techinjectie zullen bovenstaand rijtje al compleet vinden. Maar er is absoluut geen causaal verband tussen de injectie en het overlijden van hun tot voor kort kerngezonde kind.

Als ik zie wat er momenteel in Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en Griekenland gebeurt, overvalt me een beklemmend gevoel, het treft me als een déjà vu. De maatregelen die daar nu gelden, zullen als de herfst begint, en het griepseizoen op gang komt, als een deken over de rest van de wereld rollen. Niet vanwege een virus, maar vanwege conditionering, gedragsregulatie en controle-lust van de overheid. Ze wensen totale controle over de bevolking om nieuwe leefwijzen aan ons op de dringen. Toekomstvoorspellingen laat ik over aan helderzienden. Maar als ik één bij één optel, kom ik uit bij twee. En als we iets geleerd hebben van de tweede wereldoorlog, dan moet het voor ons allemaal kristalhelder zijn, waar de huidige situatie naar leidt. Een tipje van de sluier, de huidige weg die we met zijn allen zijn ingeslagen, leidt niet naar de terugkeer van onze vrijheid!

‘Elke samenleving die het erfgoed van haar veroverde minderheden onderdrukt, hun geschiedenis ontkent of hun symbolen ontzegt, heeft de zaden van hun eigen vernietiging gezaaid.’ – William Wallace

Vertrouwen in wetenschap

Tegenwoordig worden beweringen over van alles en nog wat rondgeslingerd met daaraan toegevoegd dat het wetenschappelijk onderbouwd is. Alsof wetenschappelijke onderbouwing de enige voorwaarde is voor het waarheidsgehalte van een bewering en stelling. Wat is wetenschap? En waarom wordt er zoveel waarde aan gehecht?

Wat is wetenschap? – Volgens Wikipedia is wetenschap: zowel de systematisch verkregen, geordende en controleerbare menselijke kennis, het bijbehorende proces van kennisverwerving als de gemeenschap waarin deze kennis wordt verzameld.[1] Deze gemeenschap heeft haar eigen wetenschappelijke methodes en afgesproken gewoonten (conventies) om tot hypotheseswetmatighedentheorieën en systemen te komen.

Waarom wordt er zoveel waarde aan gehecht? – Volgens de Vrije Universiteit van Brussel simpelweg omdat het: Onze toekomst is.

Wetenschappelijk onderzoek wordt altijd binnen kaders van vastgelegde condities en voorwaarden gedaan. Kaders van normwaarden. In een afgesloten ruimte of buitenshuis. Met mensen of zonder mensen. Maar altijd geconditioneerd. En daar ligt naar mijn inziens het grote verschil tussen onderzoek en dagelijkse werkelijkheid. Het leven is namelijk niet geconditioneerd en niet gebonden aan kaders van normwaarden. Is wetenschap dan in zijn totaliteit te verwerpen? Absoluut niet. De mens zou ontwikkelingswijs zonder wetenschap niet zijn waar het nu is. Technologie is zo geavanceerd, productiemethoden worden steeds ‘slimmer’, maar over de betekenis van de termen medicijnen en medische geneeskunde valt te twisten. Net zoals over de resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Want een cruciaal onderdeel van wetenschappelijk onderzoek is de interpretatie van de resultaten. En hier ligt volgens mij de sleutel. Als resultaten eenduidig waren, zou wetenschappelijk onderzoek als absoluut gezien kunnen worden. Resultaten echter, zijn vaak op talloze manieren te interpreteren. En daarmee worden de resultaten geen absolute feiten, maar interpretatie van feiten. En dat is een levensgroot verschil.

Als ik bovenstaande beschouwing vertaal naar de situatie die ons momenteel voorgehouden wordt, dan valt het mij op dat wetenschappelijke bevindingen gebruikt worden als basis van gevoerd beleid. Op zich is daar niets mis mee, als het beleid gebaseerd werd op alle wetenschappelijke bevindingen relevant voor het gevoerde beleid. En niet een selectie! Er wordt selectief gebruik gemaakt van gegevens en niet van alle beschikbare gegevens. En dat is waar de schoen schuurt. Ik zie dit niet alleen gebeuren bij het voeren van overheidsbeleid, maar ook in het medialandschap. Men is zeer selectief en eenzijdig in de berichtgeving. Alsof ze de massa een bepaalde richting op wil sturen met betrekking tot het denken en gedrag.

Het momenteel gevoerde beleid laat geen ruimte voor een kritisch geluid, suggesties voor andere oplossingen of enige vorm van persoonlijke zelfreflectie. Het is alsof een trein is vertrokken en niet meer stopt tot hij zijn eindstation bereikt. Dat eindstation moet dus al bekend zijn en zal bereikt worden ten koste van alles.

Laat ik de basis van het momenteel gevoerde beleid benoemen: De PCR test. Alles valt of staat met die test. Als er geen tests plaatsvinden, zijn er ook geen besmettingen en dus geen reden voor de anderhalve-metermaatregel, bij klachten thuisblijven, het stukwassen van handen, het zoveel mogelijk thuiswerken, de mondkapjes, een beperking in het aantal te ontvangen bezoekers en (de avondklok).
De uitvinder van de PCR test, Kary Mullis werd geprezen door zijn collega’s. En ontving in 1993 een scheikunde nobelprijs voor zijn werk. Als Kary nu nog leefde, had hij wel het een en ander te zeggen over de wijze waarop zijn bejubelde PCR test nu wordt gebruikt. Het doel van de PCR test is het opsporen van DNA van virussen. Hierbij moet opgemerkt worden dat de test geen onderscheid maakt tussen ‘oud’ DNA of ‘actief’ DNA. Het kan dus zijn dat je jezelf maanden geleden ziekjes voelde en de test nu nog een positieve uitslag geeft. Als we dit gegeven meenemen in de evaluatie van de huidige situatie, dan moeten we ons toch afvragen of de PCR test niet gebruikt wordt om zoveel mogelijk positieve uitslagen te genereren. Met andere woorden, hoe meer mensen zich laten testen, hoe meer (vals)positieve uitslagen er zullen zijn. Met nog andere woorden, als we stoppen met testen, blijven de uitslagen uit en valt de hele fundering onder het beleid van de overheid weg.

Wetenschap is het kritisch bevragen van bestaande hypotheses.

Bestaande hypothese:
Is de PCR test geschikt om virussen op te sporen? Ja.
Is de PCR test geschikt om onderscheid te maken tussen oude, inactieve virussen en actieve virussen? Nee!
Conclusie? Einde aan maatregelen. Ik zou het virus trouwens heel graag een keer geïsoleerd willen zien. Tot die tijd gaan we er in het belang van volksgezondheid en het verlangen om de overheid niet compleet te wantrouwen er maar van uit dat het virus bestaat. Het virus is volgens statistieken voor een marginaal deel van de bevolking ziekmakend, soms gevaarlijk en kan in sommige gevallen(met onderliggend lijden) ook leiden tot de dood.
Staan de maatregelen in schril contrast met de schade die het virus toebrengt aan de maatschappij? Ja. In schriller dan schril contrast. Berichten over een explosief stijgend aantal zelfdodingen onder jongeren, depressieve kinderen, leerachterstanden en emotioneel onderontwikkelde peuters vliegen ons om de oren. Dan hebben we het nog niet over de worstelende ondernemers die tijdens de zomerontheffing van enkele maatregelen hopen een iets hogere omzet te genereren, met in het achterhoofd de angst van het komende najaar, het griepseizoen en de winter. Als we bedenken hoeveel geld er door de overheid wordt besteed aan steunpakketten dan vraag je jezelf toch af hoe het kan dat de afgelopen tien jaar alleen maar bezuinigd is op de zorg, onderwijs en politie. Je zou haast denken dat de bezuinigingen bedoeld zijn geweest voor de latere steunpakketten. Dat zou men dan weer kunnen doen geloven dat de regering al wist wat er stond te gebeuren. Maar dat kan niet. Nee, dat mag niet gedacht of gezegd worden.

Op dit moment zijn er duizenden artsen, hoogleraren, experts en hoogopgeleiden die kritisch kijken naar het gevoerde beleid, maar zij worden genegeerd, geridiculiseerd en massaal gecensureerd. Het zou toch wat zijn als Kary Mullis zijn bevindingen deelde op social media kanalen en zijn account geblokkeerd werd vanwege het verspreiden van desinformatie, onder bepaling van feitencheckers betaalt door de farmaceutische bedrijven. DIt gebeurt momenteel op grote schaal. Als we dat weer vertalen naar wetenschap, het kritisch bevragen:

Wordt er selectief en eenzijdige informatie verspreidt door de overheid en media? Ja.
Waarom? Hier is een legio aan antwoorden op te geven. Maar deze laat ik aan jullie om in te vullen.
Begint de huidige tendens meer te lijken op een dictatuur? Ja. De gelijkenissen zijn er. Al zou ik graag nee willen antwoorden.

Het laatste dat ik nog wil meegeven is het volgende: Wetenschap als peilers van gevoerd beleid is ontzettend gevoelig voor beïnvloeding van buitenaf. Wie betaalt, bepaalt. Wie de geldstromen volgt, zal zien dat wetenschappelijk onderzoek helemaal niet zo onafhankelijk is als vaak wordt beweerd. Iets met de slager die zijn eigen vlees keurt. De zuivelgigant die zuivel aanprijst vanwege zijn gezonde kwaliteiten, of een farmaceutisch bedrijf dat zijn gen-techinjectie aanprijst en zegt dat het volgens eigen onderzoek veilig is. Als resultaten van onderzoek beleid gaan bepalen, of beleid beïnvloeden is de verleiding om de resultaten te sturen torenhoog. En daarmee onderhevig aan fraude en corruptie. Wie zou immers de hand bijten van diegene die hem voert? De deur naar macht, wordt alleen geopend met de sleutel van corruptie. En beleid staat in dit opzicht, in deze tijd, gelijk aan macht. Ik zie dat de deur geopend wordt door de farmaceutische bedrijven, waar de deur na de verkregen macht naar leidt, weet ik nog niet. Maar het kan nooit, maar dan ook nooit, in het belang van de mensheid zijn.

Wetenschap is alleen onze toekomst als er ruimte blijft voor het kritisch bevragen van de bevindingen. Want zonder dat, is wetenschap niets meer dan een opgelegde, gestuurde waarheidsbevinding van hen die beleid willen bepalen.

Plotwending

En toen werd ze van achteren geraakt. Ze viel op de vloer en er vormde zich al snel een steeds groter wordende plas bloed.

Zo eindigde een aflevering van een serie die ik volg. ‘The Bridge’ is van Zweeds/Deense makelij. Qua script briljant en de karakters worden uitermate sterk neergezet. De serie behandelt elk seizoen wel één of meerdere actuele onderwerpen: Politiek, immigratie, racisme, beleidsvormen in de psychiatrie, weeshuizen of de daklozen.
Terwijl ik naar de serie kijk verbaas ik mezelf over de onverwachte wendingen. Als schrijver zijnde probeer je zelf verbanden te leggen en plotwendingen te bedenken. Toch blijft de serie mij verrassen. Dat hoop ik met mijn tweede boek ook te kunnen, en daarbij ook de valkuil van de cliché’s te vermijden. Dat is lastig, vooral in deze tijdsgeest, waarin al zoveel geschreven is, alles lijkt al een keer gedaan. Nu is het zaak om het in een ander jasje te verpakken.
Mijn voorspelling voor de volgende aflevering? Het personage dat aangevallen werd, overleeft het ternauwernood, maar ligt een paar dagen/weken in coma, waardoor haar collega’s op zichzelf aangewezen zijn en meer zelfkennis opdoen.
Hopelijk verrassen de schrijvers van de serie me opnieuw, want als ik het zo schrijf, klinkt het afgezaagd en saai. Laat ik natuurlijk de filmmakers niet vergeten, zij brengen het script, samen met de acteurs, tot leven in een nieuwe wereld. En wat voor een wereld wordt er in ‘The Bridge’ gecreëerd…